NEMESIS-2 Diary Study

May 1, 2016

Met een eenmalige meting kan niet vastgesteld worden hoe gevoelens, gedachten en gedrag elkaar beïnvloeden. Met dit dagboekonderzoek kunt u uzelf herhaaldelijk meten in uw dagelijkse leefomgeving. Daarmee kunnen we nagaan of er patronen te vinden zijn in uw voelen, denken en doen. Bent u bijvoorbeeld vrolijker als u het druk heeft? Of somberder als u weinig beweegt? Dit soort verbanden zijn soms met het blote oog niet te zien maar wel op te sporen met behulp van statistiek. Uw resultaten kunnen u een uniek inzicht geven in uw eigen gevoelsleven.

Source: NEMESIS Dagboek Onderzoek

-->